Tillitsvalgte

Styre
Geir Arne Øfsti – Leder
Asbjørn Andersen – Nestleder
Finn Reitan – Kasserer
Arild Skjelstad – Styremedlem
Morten Benjaminsen – Styremedlem
Rune Bjørgum – Varamedlem

Trenings- og rekrutteringsutvalg:
Rune Bjørgum
Morten Benjaminsen

Velodrom-/banekomitè:
Bent Rune Johansen

Turritt-utvalg:
Finn Reitan

Sponsoransvarlig:
Asbjørn Andersen

Valgkomitè:
Geir Moe

Kontaktinformasjon finner du her