Tillitsvalgte

Styre
Geir Arne Øfsti – Leder
Asbjørn Andersen – Nestleder
Finn Reitan – Kasserer
Arild Skjelstad – Styremedlem
Håvard Matberg – Varamedlem
Emil Aaen – Utdøvernes representant

Trenings- og rekrutteringsutvalg:
Ivar Elverum
Morten Benjaminsen

Sponsoransvarlig:
Asbjørn Andersen

Valgkomitè:
Ivar Elverum
Geir Moe

Kontaktinformasjon finner du her

Reklamer