Tillitsvalgte

Styre
Arild Skjelstad – Leder
Asbjørn Andersen – Nestleder
Finn Reitan – Kasserer
Julie Appelkvist Hagerup – Styremedlem
Håvard Matberg – Styremedlem
Rune Andreas Brodahl Kvam – Styremedlem
Anniken Hastadklev – Varamedlem
Emil Aaen – Utdøvernes representant

Trenings- og rekrutteringsutvalg:
Ivar Elverum
Morten Benjaminsen

Sponsoransvarlig:
Asbjørn Andersen

Valgkomitè:
Ivar Elverum
Ledig
Ledig

Kontaktinformasjon finner du her