Årsmøte 29 februar 2016

Årsmøte i Stjørdals-Blink sykkel finner sted på Halsen ungdomsskole mandag 29.februar kl 19.

SAKLISTE:

  1. Velkommen. Godkjenning av innkalling. Valg av dirigent og referent.
  2. Årsmelding 2015.
  1. Regnskap 2015.
  1. Innkomne forslag
  1. Budsjett 2016.
  1. Pause m/bevertning
  1. . Valg.

Velmøtt….