Kontakt klubben

KLUBB-MAIL   post@stjordalsblinksykkel.org   
Styreleder Geir Arne Øfsti gersa1980@hotmail.com
988 82 543
Nestleder/sekretær Asbjørn Andersen asbjorn.andersen@ntebb.no 975 75 070
Kasserer Finn Reitan finn-rei@online.no 905 27 012
Styremedlem Espen Linaker espen@linaker.org 934 40 202
Styremedlem Morten Benjaminsen morten.benjaminsen@ktv.no
       
     
     

Sponsoransvarlig:

Asbjørn Andersen asbjorn.andersen@ntebb.no 975 75 070

Rekrutteringsutvalg:
Mary-Ann B. Reitan, Morten Benjaminsen